10 viską pakeisti galinčių atradimų

Kar­tas nuo kar­to ky­la idė­jos, pa­kei­čian­čios po­žiū­rį į sa­ve ir mū­sų vie­tą kos­mo­se. Že­mė su­ka­si apie Sau­lę. Mes ki­lo­me iš bež­džio­nių. Mū­sų šir­dys tė­ra siurbliai iš mė­sos. Ga­li bū­ti, kad jau ky­la ki­tos mąs­ty­mo re­vo­liu­ci­jos. Pa­tei­kia­mi 10 „kas, jeigu…“, ga­lin­tys pa­keis­ti mus vi­siems lai­kams.

Plačiau »

Sukčiai siūlo susigrąžinti UK mokesčius

Nigerijos princai su savo palikimais jau nebestebina.  O šitas sukčių laiškas lietuvio akyse atrodo jau patikimesnis, ypač žinant, jog daugybė lietuvių dirbo ir dirba UK. Laiškas skelbia, jog galiu atgauti beveik  500 GBP. Laiško siuntėjas UK mokesčių departamentas. Spaudžiame nuorodą laiške.

Plačiau »

Aukščiausias pasaulyje namelis medyje

Jis atrodo labai pavojingas… tačiau jo kūrėjas tvirtina, jog yra įkvėptas dieviškos vizijos, pagal kurią jam buvo liepta pradėti statyti namelį medyje, kuriam jis niekada nepritrūks medžiagų. 15 metų, 10 000 kvadratinių pėdų, 250 000 vinių bei daugybė medžio atraižų – šis statinys yra aukštesnis net už medį, ant kurio ...

Plačiau »